Αποκατάσταση του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ – Μέρος 1ο

Άρθρο του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ στο Τεύχος 6 του 2013 με τον τίτλο: «Η πορεία αποκατάστασης του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ». Λόγω του μεγάλου όγκου θα το «σπάσουμε» σε 5 μέρη.