Αποκατάσταση του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ – Μέρος 1ο

Άρθρο του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ στο Τεύχος 6 του 2013 με τον τίτλο: «Η πορεία αποκατάστασης του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ». Λόγω του μεγάλου όγκου θα το «σπάσουμε» σε 5 μέρη. Ξεκινάμε με το 1ο Μέρος: Αντιφάσεις κι Επιβιώσεις από την πορεία πάλης με τον οπορτουνισμό. Οπως έχουμε ήδη σημειώσει και στον Πρόλογο του Β΄ τόμου του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ: «Η επανεκτίμηση θέσεων και πολιτικών επιλογών, που προκύπτει από την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας, δε συνιστά λαθολογία, δεν ανοίγει δρόμο στον αναθεωρητισμό και οπορτουνισμό.