Το «Μακεδονικό ζήτημα» και οι θέσεις του ΚΚΕ – Μέρος 1ο

Με αφορμή τα όσα γράφονται για τις θέσεις του ΚΚΕ για το Μακεδονικό, δημοσιεύουμε αποσπάσματα από κείμενο του Πολιτικού Γραφείου που είχε συζητηθεί εσωκομματικά στην Οργάνωση Περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, το 1995. Στην παγκόσμια ιστοριογραφία το «Μακεδονικό ζήτημα» αναφέρεται ως μέρος του γνωστού «Ανατολικού ζητήματος». Όμως, μεταξύ του «Ανατολικού» και του «Μακεδονικού ζητήματος» υπήρξε μια ουσιαστική διαφορά: Το πρώτο ήταν αγώνας των ευρωπαϊκών δυνάμεων για το διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το μοίρασμα των οθωμανικών εδαφών ανάμεσά τους. Το «Μακεδονικό» υπήρξε ένας αδυσώπητος αγώνας για την προσάρτηση των εδαφών του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας, μεταξύ των βαλκανικών κρατών, που υποκινούνταν από τις τότε μεγάλες δυνάμεις.