Η αντιπαράθεση Μαρξισμού – Αναρχισμού – Μέρος 3ο

Ταξική πάλη και κοινωνική εξέλιξη – Ατομική Τρομοκρατία. Οι κομμουνιστές θεωρούν ότι η ταξική πάλη είναι η κινητήρια δύναμη της Ιστορίας. Μελετώντας την ιστορική εξέλιξη των οικονομικών σχέσεων, την ιστορική διαμόρφωση των τάξεων βγάζουν γενικότερα συμπεράσματα για την κοινωνική εξέλιξη, διατυπώνουν νόμους που διέπουν αυτήν την εξέλιξη. Οι νόμοι αυτοί είναι χρήσιμοι όχι μόνο για την ερμηνεία της κοινωνικής εξέλιξης αλλά για την καθοδήγηση της κοινωνικής επανάστασης. Η διαμόρφωση κι επεξεργασία του επιστημονικού κομμουνισμού από τους Μαρξ – Ενγκελς και στη συνέχεια από το Λένιν αποτέλεσε καθοριστικό βήμα στην κοινωνική εξέλιξη. Ο αναρχισμός είναι μια καθαρά αντιεπιστημονική θεωρία. Ο ίδιος ο Μπακούνιν έλεγε ότι: «Ο δικός μου σοσιαλισμός δεν είναι επιστημονικός όπως του Μαρξ είναι ενστικτώδης.»