Η Αντιπαράθεση Μαρξισμού – Αναρχισμού – Μέρος 1ο

Στην εμφάνισή του ο αναρχισμός εκφράζει τη διαμαρτυρία στρωμάτων που αποτελούν κατάλοιπα της φεουδαρχίας στον καπιταλισμό. Από την απομάκρυνση του Μπακούνιν από την Α΄ Διεθνή μέχρι σήμερα ο αναρχισμός έχει καταγράψει πορεία αντιπαράθεσης με το μαρξισμό-λενινισμό. Στο άρθρο αυτό θα κωδικοποιήσουμε τα βασικά ζητήματα αντιπαράθεσής μας με τις αναρχοαυτόνομες αντιλήψεις, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι αυτές δεν είναι καινούργιες, αλλά αναμάσημα αντιλήψεων που επέδρασαν στο εργατικό κίνημα στις αρχές της συγκρότησής του.