Η αντιπαράθεση Μαρξισμού – Αναρχισμού – Μέρος 2ο

Σε θέματα Ιδεολογίας και Πολιτική – Εκμετάλλευση και Κράτος – Ο μαρξισμός – λενινισμός θεωρεί ότι η καπιταλιστική εκμετάλλευση είναι η βάση του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος. Δε θα μπορούσε να υπάρχει καπιταλισμός χωρίς να στηρίζεται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Κι όταν λέμε εκμετάλλευση την εννοούμε με την οικονομική κι όχι την ηθική έννοια. Με τον όρο καπιταλιστική εκμετάλλευση εννοούμε ότι οι καπιταλιστές, οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής καρπώνονται την υπεραξία που είναι αποτέλεσμα της απλήρωτης εργασίας. Το κράτος για τους μαρξιστές – λενινιστές είναι όργανο εξουσίας της εκάστοτε άρχουσας τάξης, που το χρησιμοποιεί για να επιβάλει τα ταξικά της συμφέροντα.