Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα!

Εξάμηνο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης» (Internship Program) για φοιτητές και πρόσφατα αποφοιτήσαντες οργανώνει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη

Ο τρόπος που το ΝΑΤΟ και οι επιμέρους δομές του «αντλούν» προσωπικό από πανεπιστήμια και σχολές, ρίχνοντας «δίχτυα» στη νεολαία για τις βρωμοδουλειές του, φαίνεται ανάγλυφα από όσα αποκαλύπτει σήμερα ο «Ριζοσπάστης» για το κάλεσμα του ιμπεριαλιστικού οργανισμού σε φοιτητές και πρόσφατα αποφοιτήσαντες να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο NRDC-GR.

Φοιτητές κατά του ΝΑΤΟ

Πρόκειται για το Γ’ Σώμα Στρατού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο λειτουργεί και ως «NATO Rapid Deployable Corps – GR», δηλαδή ΝΑΤΟικό στρατηγείο άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων, με έδρα την Ελλάδα, που όπως λένε στο υπουργείο Άμυνας, είναι ο μοναδικός από τους μείζονες σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς που έχει και «ΝΑΤΟική υπόσταση» και είναι:

«Ένα αξιόμαχο ΝΑΤΟικό Σώμα Στρατού, έτοιμο να αναπτυχθεί ταχέως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου»,

μια δομή δηλαδή πλήρως ενταγμένη στους δολοφονικούς επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.

Άλλωστε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας, το NRDC-GR ετοιμάζεται από τον Γενάρη 2021 να αναλάβει «καθήκοντα» ως Πολυεθνικό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων (Multi – Corps Land Component Command – MC LCC) στο πλαίσιο της λυκοσυμμαχίας κι ενώ οι ανταγωνισμοί με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα κλιμακώνονται.

Στο ενδιάμεσο φροντίζει να …στελεχωθεί σε όλα τα επίπεδα, καθώς από τον Οκτώβρη (και σε δεύτερη, επόμενη φάση τον Γενάρη) ξεκινά εξάμηνο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης» (Internship Program) για φοιτητές και πρόσφατα αποφοιτήσαντες, με στόχο, όπως αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα:

«Να δώσει σε νέους υποψηφίους από διαφορετικά υπόβαθρα την προοπτική να εξοικειωθούν με συγκεκριμένους τομείς του οργανισμού»,

όπως «εύσχημα» παρουσιάζονται όσα αναφέραμε παραπάνω.

Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα
Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα!

Σημειωτέον, τα τέτοια προγράμματα «τρέχουν» από το NRDC-GR δυο φορές ετησίως.

Για αυτό που προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβρη, θα πάρει έως και δέκα πρακτικάριους («ασκούμενους»), σε «μη αμειβόμενη εθελοντική βάση» με στόχο τη βελτίωσή τους σε «δεξιότητες» όπως:

«Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διοίκηση επιχειρήσεων – χρηματοδότηση και συμβάσεις, Διεθνείς σπουδές, Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία (σ.σ. θέμα που βάζει όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα του το ΝΑΤΟ), Διεθνές Δίκαιο, ΜΜΕ / Δημοσιογραφία, Διεθνείς Σχέσεις / Δίκαιο / Ισλαμικές Σπουδές / Μελέτες Φύλου, Στρατηγικές μελέτες, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων / Πληροφορική, Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων, Ιατρικές σπουδές, Γλωσσικές υπηρεσίες (σ.σ. μετάφραση από τα Αγγλικά και επιμέλεια κειμένων)».

Βασική στόχευση να «κατανοήσουμε» το ΝΑΤΟ

«Φόρα παρτίδα» μάλιστα η προκήρυξη τονίζει πως το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει «τρεις βασικούς στόχους»:

«Να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να μάθουν από την κοινότητα του NRDC-GR και να αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση του NRDC-GR και του ΝΑΤΟ γενικά.

Να παρέχει στο NRDC-GR πρόσβαση στις τελευταίες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που οι ασκούμενοι μπορούν να εφαρμόσουν μέσω προγραμμάτων πρακτικών εργασιών.

Να επεκτείνει την κατανόηση του ΝΑΤΟ στις χώρες της Συμμαχίας».

Με δυο λόγια, ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός βάζει στόχο οι γνώσεις των νέων επιστημόνων και ερευνητών να μπουν στην υπηρεσία του δολοφονικού του έργου, με την απαραίτητη «πλύση εγκεφάλου» ώστε τα ΝΑΤΟικά προτάγματα να μπουν βαθιά στο πετσί των νέων.

Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα

Άλλωστε δίνοντας, παρακάτω, το προφίλ του ιδανικού για το ΝΑΤΟ υποψηφίου, η προκήρυξη αναφέρει ότι το πρόγραμμα:

«Επικεντρώνεται σε υποψήφιους με υψηλό κίνητρο από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, των μελετών ασφάλειας, της νομικής, των οικονομικών, της μηχανικής, της εφοδιαστικής (logistics), των ανθρώπινων πόρων, της οικονομικής διοίκησης και της διαχείρισης, της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου, των τεχνολογιών πληροφορικής, των υπηρεσιών γλωσσών (language service), της δημοσιογραφίας, των ΜΜΕ και άλλων σχετικών τομέων»,

καλύπτοντας βασικά σχεδόν κάθε πεδίο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, όπως αντιστοιχούν σε βασικά ζητούμενα του ΝΑΤΟ, από τη λογιστική – εφοδιαστική υποστήριξη επιχειρήσεων μέχρι την προπαγάνδα.

Ο ιδανικός ΝΑΤΟ-πρακτικάριος

Σε αυτήν τη βάση, το Πρόγραμμα θα αφορά:

Πρακτική άσκηση, ως μέρος ή συμπληρωματική ενός προγράμματος πτυχίου πανεπιστημίου, όπως κανονίστηκε από τον ασκούμενο με το πανεπιστήμιό του (προπτυχιακοί φοιτητές, με την προϋπόθεση να έχουν «τουλάχιστον δυο χρόνια επιτυχών πανεπιστημιακών σπουδών»),

ή πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για, καταρχήν, πρόσφατα (μέσα στους τελευταίους 8 μήνες) αποφοιτήσαντες επιπέδου Bachelor / Baccalaureate, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο «project» που θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα Master, όπως κανονίστηκε από τον ασκούμενο με το πανεπιστήμιό του

ή τέλος, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για πρόσφατα αποφοιτήσαντες μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος «που αναζητούν εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον ως πρώτο βήμα για μια διεθνή καριέρα»…

NRDC-GR

Το πού ακριβώς θα απασχοληθούν δεν αναφέρεται. Ωστόσο, κατά καιρούς στην ετήσια άσκηση του NRDC-GR «Γόρδιος Δεσμός» («Gordian Knot»), την κύρια ετήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα του Στρατηγείου, ή και στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ «Trident Jaguar» όπου μετέχει το Στρατηγείο και αναπτύσσονται σενάρια όπως:

«Διοίκηση πολυεθνικής δύναμης σε κατάσταση εκστρατείας»,

εμφανίζονται και φοιτητές να έχουν βοηθήσει στην επεξεργασία σεναρίων – και «σενάρια κρίσεων» – στη διοργάνωση συνεντεύξεων κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση, από την προκήρυξη γίνεται σαφές ότι μπορούν να έρθουν πρακτικάριοι και από άλλα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς το στρατηγείο διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει:

«Μια ισορροπημένη κατανομή των ασκούμενων μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ»,

σε άλλο ένα δείγμα του «πολυεθνικού» – ΝΑΤΟικού χαρακτήρα που έχει λάβει το Γ’ ΣΣ.

Η επιλογή των πρακτικάριων θα γίνει το αργότερο έως τις αρχές Ιούλη 2020.

Οι επιλεχθέντες θα συντονιστούν με τους λεγόμενους Συντονιστές του Προγράμματος για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του NRDC-GR, τη διαθεσιμότητα των επιλεχθέντων πρακτικάριων και τις «απαιτήσεις ασφαλείας», όπως τονίζεται στην προκήρυξη.

Άλλωστε, ορίζεται σαφώς ότι για την είσοδο και «άσκηση» στο NRDC-GR οι ασκούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης Ασφαλείας προσωπικού του ΝΑΤΟ (Personnel Security Clearance Certificate – PSCC), με ταξινόμηση Secret NATO, με τη «συνολική διαδικασία να απαιτεί χρονικό διάστημα έως και τριών μηνών», ενημερώνει το NRDC-GR.

Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα
Το ΝΑΤΟ ψάχνει για κορόιδα «πρακτικάριους» στην Ελλάδα

Να σημειωθεί και ότι η πρακτική δεν κοστίζει «σεντ» στο ΝΑΤΟ, εξ ου και το NRDC-GR σπεύδει να υπογραμμίσει ότι:

«Η πρακτική άσκηση παρέχεται εθελοντικά και δίχως χρηματοδότηση. Οι ρυθμίσεις για το ταξίδι και τη διαμονή και τα έξοδα διαμονής (σ.σ. στη Θεσσαλονίκη) είναι ευθύνη του ασκούμενου.

Επιπλέον, οι ασκούμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για Κοινωνική Ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη και θα πρέπει να πληρούν με δική τους ευθύνη τυχόν απαιτήσεις για φοιτητική βίζα και άδεια παραμονής στην Ελλάδα»…

Πηγή: Ριζοσπάστης

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 364 times, 1 visits today)
Back2Top