Αποκατάσταση του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ – Μέρος 3ο

Η Στρατηγική του Κόμματος την περίοδο 1973 – 1991…