Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ μετά το 19ο Συνέδριο – Μέρος 2ο

Η υλική βάση της αναγκαιότητας του σοσιαλισμού στην Ελλάδα – Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Ο ελληνικός λαός θα απαλλαγεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, όταν η εργατική τάξη με τους συμμάχους της πραγματοποιήσει τη σοσιαλιστική επανάσταση και προχωρήσει στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού. Ο στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας, της δικτατορίας του προλεταριάτου, για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση ως ανώριμη βαθμίδα της κομμουνιστικής κοινωνίας.