Σύνθεση πληθυσμού ελληνικής Μακεδονίας – Μέρος 1ο

Πληθυσμιακές ανακατατάξεις – Η δεκαετία των πολέμων (1912-1920) – Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, πριν το 1912 ο πληθυσμός της Μακεδονίας προσέγγιζε το 1.205.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι Ελληνόφωνοι ανέρχονταν μόλις σε 370.000 (ποσοστό 31%), οι Σλαβόφωνοι σε 260.000 (Πατριαρχικοί και Εξαρχικοί) (21,5%), οι Μουσουλμάνοι σε 475.000 άτομα (39,5%), ενώ Εβραίοι και λοιποί σε 98.000 (ποσοστό 8%). Η μετατροπή των μακεδονικών εδαφών σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων τη δεκαετία 1910-1920 οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε ευρύτατες δημογραφικές ανακατατάξεις.