Σύνθεση πληθυσμού ελληνικής Μακεδονίας – Επίλογος

Ανταλλαγές πληθυσμών (1920-1930) – Η Συνθήκη Νεϊγύ και η Συνθήκη Λωζάνης. Κι η δεκαετία του 1920 σφραγίσθηκε από έντονη πληθυσμιακή κινητικότητα, αποτέλεσμα τόσο των πολεμικών αναμετρήσεων όσο και διπλωματικών διευθετήσεων. Καραβάνια προσφύγων και μεταναστών συνωστίζονταν στα λιμάνια, στα μεθοριακά περάσματα και στα λοιμοκαθαρτήρια, θύματα των πολιτικών και διπλωματικών διαπραγματεύσεων των παρασκηνίων. Εξυπηρετώντας κυρίως πολιτικές σκοπιμότητες πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή δύο ανταλλαγές πληθυσμών.