Η Υλιστική αντίληψη της Κοινωνίας – Επίλογος

Λαός και ηγέτες – Ο ρόλος των προσωπικοτήτων στην Ιστορία. Ο μαρξισμός έλυσε το βασικό πρόβλημα της κοινωνικής φιλοσοφίας, τη σχέση ανάμεσα στο «κοινωνικό είναι» και την «κοινωνική συνείδηση», διατύπωσε τη θέση πως: «Δεν είναι η συνείδηση των ανθρώπων που καθορίζει το είναι τους, αντιθέτως το κοινωνικό είναι τους καθορίζει τη συνείδησή τους.»