Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της – Μέρος 3ο

Διάφορα Τμήματα της Εργατικής Τάξης. Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια που υψώνει στην ενότητά τους…