Print Friendly, PDF & Email

Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ – Μέρος 5ο

Κόμμα ικανό να καθοδηγήσει την ΚΝΕ για να περάσει σε φάση σημαντικής ανάπτυξης των δυνάμεών της

Συνέχεια από το 4ο Μέρος

Η ΚΝΕ αποτελεί βασικό αιμοδότη του Κόμματος. Το να περάσει σε φάση σημαντικής ανάπτυξης των δυνάμεών της και της κομμουνιστικής διαπαιδαγωγητικής ικανότητάς της αποτελεί αναμφισβήτητα αναπόσπαστο στοιχείο της επαναστατικής συνέχειας του ΚΚΕ και της κομματικής οικοδόμησης.

Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ - Μέρος 5ο
Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ – Μέρος 5ο

Τα κομματικά όργανα πρέπει να αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο καθήκον ως όρο για να δυναμώσει το Κόμμα ποσοτικά και ποιοτικά.

Η κομματική δουλειά στις πιο νέες ηλικίες, πριν βγουν στην παραγωγή αποκλειστικά, στους χώρους εκπαίδευσης και μαθητείας, ιδιαίτερα σε ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, επαγγελματικές σχολές, ΑΕΝ, στα γυμνάσια, τα λύκεια και τα ΑΕΙ είναι κρίσιμη για τη δουλειά στην εργατική τάξη στις νέες βάρδιές της.

Το περιεχόμενο της δουλειάς του Κόμματος πρέπει να βρίσκεται σταθερά προσηλωμένο σε αυτήν την κατεύθυνση, με ενιαίο σχέδιο και πρόγραμμα δουλειάς, από τα όργανα του Κόμματος και της ΚΝΕ μέχρι το επίπεδο ΚΟΒ – ΟΒ, με βασικά όπλα τον ιδεολογικό – πολιτικό εξοπλισμό και την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση για πρωτοπόρα δουλειά διαφώτισης και δράσης.

Αυτό το σχέδιο πρέπει να πατάει καλά πάνω στα οξυμένα προβλήματα, έτσι όπως εκφράζονται στις συγκεκριμένες ηλικίες. Δραστηριότητα που πρέπει να είναι καλά στερεωμένη στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αντιμετωπίζοντας μαχητικά ιδεολογικά και πολιτικά κοινωνικά προβλήματα, όπως η εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών.

Τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στη δουλειά με μικρότερες ηλικίες σε συνεργασία του Κόμματος με την ΚΝΕ πρέπει να σταθεροποιηθούν και να ενισχυθούν.

Το Κόμμα αναλαμβάνει την ευθύνη να ανοίγει δρόμο, ώστε η ΚΝΕ να εκπληρώνει τον σκοπό ύπαρξης και δράσης της.

Σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερη είναι η σημασία της μετάδοσης των αξιών και των επαναστατικών σκοπών του Κόμματος και της ΚΝΕ στους μαθητές και τις μαθήτριες των εργατικών – λαϊκών οικογενειών, στους μαθητές – σπουδαστές της επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης, στους φοιτητές εργατικής – λαϊκής καταγωγής.

Ειδικότερα, χρειάζεται άμεσα και με συγκεκριμένα μέτρα να αναβαθμιστεί η δουλειά μας στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις Κομματικές Ομάδες των Ομοσπονδιών και των κλαδικών Συνδικάτων και με τη συμβολή των δυνάμεών μας στους εκπαιδευτές της κατάρτισης.

Φεστιβάλ ΚΝΕ
Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ – Μέρος 5ο

Το Κόμμα αναλαμβάνει την ευθύνη για την ιδεολογικοπολιτική προετοιμασία των μελών της ΚΝΕ, τη μαρξιστική μόρφωση, την αφομοίωση του Προγράμματος και των επεξεργασιών του Κόμματος, των συμπερασμάτων από τη μελέτη της Ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, τη μετάδοση της ζωντανής κομματικής πείρας, τη βοήθεια για ενεργητική συμμετοχή στην εσωτερική ζωή της ΚΝΕ, την προετοιμασία και στήριξη όλων των μελών της ΚΝΕ ως αυριανών μελών του Κόμματος.

Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ – Μέρος 5ο
Η εξειδίκευση της δουλειάς του κόμματος στις Γυναίκες

Η ανισοτιμία και οι διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα (στην οικογένεια, στη δουλειά, στον αγώνα, στην πολιτική πάλη) έχουν βαθιά ταξική ρίζα και αγγίζουν και το εργατικό κίνημα.

Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να εκφράσει με συνέπεια την ταύτιση της πάλης για τη χειραφέτηση και την ισοτιμία με την πάλη για τη συνολική απελευθέρωση από την εκμετάλλευση και των ανδρών και των γυναικών. Αυτό όμως προϋποθέτει πρωτοπόρα δράση των Κομματικών Οργανώσεων, των κομμουνιστριών εργατοϋπαλλήλων και διανοουμένων, που, με την παρέμβασή τους στις γραμμές του γυναικείου κινήματος, μπορούν να το ριζοσπαστικοποιούν σε αντικαπιταλιστική – αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση.

Πρέπει να ξεπεραστούν συγχύσεις ως προς την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της εξειδικευμένης δουλειάς του Κόμματος στις γυναίκες και της δράσης των κομμουνιστριών στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα με ευθύνη των καθοδηγητικών οργάνων.

Το ζήτημα αυτό αφορά ιδιαίτερα τα γυναικεία στελέχη που γενικεύουν τη δική τους στάση ζωής, υποτιμώντας πρόσθετες αντικειμενικές δυσκολίες που περιορίζουν την πολιτική και κοινωνική δράση των γυναικών, ακόμα και κάποιων από αυτές που έκαναν το βήμα να γίνουν μέλη του Κόμματος ή της ΚΝΕ.

Η αφομοίωση της ουσίας του γυναικείου ζητήματος είναι απαραίτητη για τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας ανάπτυξης του κινήματος για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών εργατικής και λαϊκής προέλευσης ή ένταξης.

Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ - Μέρος 5ο
Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ – Μέρος 5ο

Επίσης, είναι αναγκαία και για την αύξηση της ικανότητας των κομματικών μελών – ανδρών και γυναικών – να προσεγγίζουν γυναίκες εργάτριες, υπαλλήλους, άνεργες, αυτοαπασχολούμενες ΕΒΕ ή αγρότισσες, νέες εργαζόμενες, μητέρες, φοιτήτριες, μετανάστριες, συνταξιούχους, αλλά και γυναίκες αποκλεισμένες από την εργασία, όπως οι νοικοκυρές.

Στόχος παραμένει η βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών μέσα στο κομματικό δυναμικό, που σήμερα είναι αναντίστοιχη του ποσοστού των γυναικών στον γενικό πληθυσμό της χώρας και στον οικονομικά ενεργό γυναικείο πληθυσμό.

Ο στόχος αυτός πρέπει ιδιαίτερα να απασχολήσει συγκεκριμένες Κομματικές Οργανώσεις Περιοχής, ιδιαίτερα της επαρχίας, που η σύνθεσή τους σε σχέση με το γυναικείο δυναμικό τους είναι πολύ χαμηλά, πολύ κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Για τη δουλειά των καθοδηγητικών οργάνων και των στελεχών του κόμματος

Το καθήκον ισχυροποίησης του Κόμματος περνάει μέσα από την αναβάθμιση της δουλειάς και της ικανότητας των καθοδηγητικών οργάνων.

Ιδιαίτερα σημαντικός κρίκος, όπου πρέπει σήμερα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, είναι οι Τομεακές Επιτροπές (ΤΕ). Οι ΤΕ πρέπει να αποκτήσουν χαρακτηριστικά πραγματικών επιτελείων μάχης.

Η ουσιαστική βελτίωση της δουλειάς των παραπάνω καθοδηγητικών οργάνων, από την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τις Επιτροπές Περιοχής, είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της δουλειάς των ΤΕ.

Να αποκτήσουν τα καθοδηγητικά όργανα ικανότητα εξειδίκευσης της δουλειάς τους. Οταν λέμε εξειδίκευση, εννοούμε τέτοια βοήθεια από την ΚΕ, τις ΕΠ προς τα Τομεακά όργανα ώστε:

1. Να αποκτήσουν οι ΤΕ την ικανότητα να προσαρμόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στα δεδομένα του χώρου τους, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική σύνθεση του κάθε χώρου, το πραγματικό βιοτικό επίπεδο, οι αντιλήψεις που επικρατούν κ.λπ. Δηλαδή, όχι απλά να επαναλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις, όπως γίνεται συνήθως, πέφτοντας έτσι σε μια γενική συζήτηση ή σε έναν τυπικό έλεγχο και σε μια στείρα απαρίθμηση κάποιων οργανωτικών καθηκόντων.

2. Να προχωρούν σε γενίκευση της δικής τους πείρας, τροφοδοτώντας έτσι με νέο υλικό, εκτιμήσεις, σκέψεις, συμπεράσματα, τη διαμόρφωση των κεντρικών επεξεργασιών, θέσεων και κατευθύνσεων.

3. Εξειδίκευση σημαίνει και ιεράρχηση των στόχων των ΤΕ με βάση τους κεντρικούς γενικούς στόχους. Πώς, δηλαδή, θα εκφράζεται στο χώρο ευθύνης της κάθε ΤΕ ο στόχος για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Πώς θα προωθείται στον κάθε χώρο η Κοινωνική Συμμαχία.

Πώς θα ξεδιπλωθεί η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη, τόσο αυτοτελώς από το Κόμμα όσο και μέσα στο κίνημα, στον συγκεκριμένο χώρο δράσης.

Το ιδεολογικό υπόβαθρο των οργάνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να δουλέψουν και να λειτουργήσουν ως πραγματικά επιτελεία μάχης. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια των ΤΕ, όλων των καθοδηγητικών οργάνων, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους στην ιδεολογικοπολιτική διαπάλη που εξελίσσεται σε κάθε χώρο.

Για να αντλούν τα Τομεακά όργανα επαρκή και χρήσιμη πείρα, χρειάζεται να ενθαρρύνουν και να επιδιώκουν οι ΚΟΒ του χώρου τους να συζητούν προγραμματισμένα ευρύτερα θέματα σε συνδυασμό με τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την εργατική – λαϊκή οικογένεια.

Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να αναδειχτούν πολλά στελέχη από την εργατική τάξη, με εργατική – λαϊκή καταγωγή, που θα βοηθηθούν για να αποκτήσουν πολύπλευρες ικανότητες, εξειδίκευση σε τομείς δουλειάς, καλό ιδεολογικό – πολιτικό επίπεδο, ικανότητα επαφής με τις μάζες και καθοδήγησής τους, ικανότητα προσανατολισμού της δουλειάς στην κατεύθυνση της ανασύνταξης του κινήματος, της προώθησης της Κοινωνικής Συμμαχίας, της συσπείρωσης γύρω από το Κόμμα και της οργάνωσης νέων δυνάμεων.

Για να φέρουμε σε πέρας αυτό το σπουδαίο καθήκον, απαιτείται σχέδιο, εντοπισμός, έγκαιρη και ειδική προετοιμασία στις δυνάμεις της ΚΝΕ.

Χρειάζεται να στηριχτούν ιδιαίτερα στελέχη που είναι διατεταγμένα στη δουλειά στην εργατική τάξη, ενώ παράλληλα απαιτείται πιο συστηματική αξιοποίηση επιστημόνων και καλλιτεχνών μελών του Κόμματος, που θα θέτουν τη δουλειά τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και των στόχων της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Να επιμείνουμε σε μέτρα βοήθειας στα στελέχη που έχουν ευθύνη καθοδήγησης ΚΟΒ και ΟΒ. Ολα τα στελέχη, ανεξάρτητα από τον καταμερισμό τους σε τομείς (οργανωτικό, μαζικό, ιδεολογικό), χρειάζεται να αποκτήσουν άμεση προσωπική πείρα από τη διαφώτιση και επικοινωνία με εργαζόμενους μέσα στα σωματεία, στις μαζικές οργανώσεις, στους αγώνες, ώστε με συγκεκριμένο και ζωντανό τρόπο να εξειδικεύουν τα καθήκοντα στο κίνημα, να «τριφτούν» άμεσα στις απαιτήσεις της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης.

Η συνολική βελτίωση της δουλειάς μας σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της απόδοσης και συνεισφοράς των Τμημάτων της ΚΕ, των επιτελείων της. Προέχει η αναγκαιότητα για παραπέρα ενίσχυση και στελέχωση όλων των βασικών επιτελείων της ΚΕ με νέους συντρόφους και συντρόφισσες που θα εκπαιδευτούν στο πλάι των παλιότερων.

Η νέα ΚΕ να συμβάλει περισσότερο στις επεξεργασίες των Τμημάτων της ΚΕ με συλλογική συζήτηση και να καθοδηγήσει την αντίστοιχη δουλειά σε επίπεδο Επιτροπών Περιοχής και Τομεακών Επιτροπών, αντίστοιχα στα όργανα της ΚΝΕ.

Πολιτική Απόφαση 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ - Μέρος 5ο

Οι συνθήκες της ταξικής πάλης θα γίνονται όλο και πιο σύνθετες, όλο και πιο δύσκολες. Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Βασικό κριτήριο – συνολικά για την ΚΕ, τα στελέχη, όλα τα καθοδηγητικά όργανα – είναι το επίπεδο ετοιμότητας για άμεση ανταπόκριση σε πιο δύσκολα καθήκοντα, αλλά και η ικανότητα πρόβλεψης ακόμα και σε ζητήματα της καθημερινής τρέχουσας δουλειάς και των πολιτικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερα, επειδή σήμερα αναδεικνύεται ένα νέο στελεχικό δυναμικό με μικρότερη σχετικά πείρα, χρειάζεται να ενισχύονται ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των καθοδηγητικών οργάνων που δεν είναι αυτονόητα.

Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καταστατικές αρχές λειτουργίας του Κόμματος, η συζήτηση διαφορετικών γνωμών και απόψεων, που είναι κάτι αντικειμενικό και φυσιολογικό, πρέπει να είναι ανοιχτή, ειλικρινής, να μη συμβάλλει στην άδικη καχυποψία, να μην πλήττει τη συνοχή των οργάνων, να μη διαμορφώνονται συμπάθειες και αντιπάθειες, φιλικότητες κ.λπ.

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να παίζουν τα παλιότερα ηλικιακά και πιο έμπειρα στελέχη.

Ολοκληρώνεται με το 6ο Μέρος

Από την Πολιτική Απόφαση
20ο Συνέδριο ΚΚΕ

(Visited 161 times, 1 visits today)