Ο Οπορτουνισμός ως Πολιτικό Ρεύμα

Άρθρο της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ που δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 1 του 2009 της ΚΟΜΕΠ με τίτλο:

«Ο Οπορτουνισμός ως Πολιτικό Ρεύμα στο Έδαφος του Καπιταλισμού»

και που αναδημοσιεύουμε σε 5 μέρη.

Ο Οπορτουνισμός ως Πολιτικό ΡεύμαΗ συνεπής και αδιάλλακτη πάλη απέναντι στον οπορτουνισμό απoτελεί πλευρά του επαναστατικού χαρακτήρα του κομμουνιστικού κόμματος.

Με τον όρο οπορτουνισμό εννοούμε την τάση άρνησης των επαναστατικών αρχών του κομμουνιστικού κινήματος. Είναι αποτέλεσμα της επίδρασης και διείσδυσης της αστικής και μικροαστικής ιδεολογίας.

Εχει συγκεκριμένη υλική βάση. Στην ανάπτυξή του εκδηλώνεται ανοιχτά ως προδοσία των επαναστατικών αρχών ή ως αποστασία από το επαναστατικό κίνημα.

Ο Οπορτουνισμός ως Πολιτικό Ρεύμα

Μέρος 1ο – Οι Εκδηλώσεις του Οπορτουνισμού στη Θεωρία, την Πολιτική και την Οργάνωση

Μέρος 2ο – Κεντρισμός – Αριστερός Οπορτουνισμός – Δογματισμός

Μέρος 3ο – Κοινωνικο-Ταξικές και Γνωσιοθεωρητικές ρίζες του Οπορτουνισμού

Μέρος 4ο – Η ιστορική εξέλιξη του Οπορτουνισμού ως ρεύματος

Μέρος 5ο – Η αντιμετώπιση της διαδικασίας ωρίμανσης του Οπορτουνισμού

(Visited 406 times, 1 visits today)