19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ

Αναδημοσιεύουμε σε 6 μέρη
Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ όπως διαμορφώθηκε στο 19ο Συνέδριο

«Το ΚΚΕ έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά,
γιατί η υπόθεση του προλεταριάτου, ο κομμουνισμός,
είναι η πιο καθολικά ανθρώπινη,
η βαθύτερη, η πιο πλατιά».

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Μέρος 1ο

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Μέρος 2ο

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Μέρος 3ο

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Μέρος 4ο

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Μέρος 5ο

19ο Συνέδριο – Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ – Επίλογος

(Visited 602 times, 1 visits today)
Back2Top