100 χρόνια από την ελληνική επέμβαση στην Ουκρανία!

Η ελληνική στρατιωτική συμμετοχή και η δράση των Ελλήνων κομμουνιστών στο πλευρό των μπολσεβίκων

Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 100 χρόνια (Γενάρης – Μάης 1919), από την επέμβαση 14 κρατών ενάντια στη Σοβιετική σοσιαλιστική Ρωσία, με σκοπό την ανατροπή της νεοσύστατης σοβιετικής εξουσίας.

Η Οκτωβριανή Επανάσταση είχε συγκλονίσει τον κόσμο κι αποτέλούσε παράδειγμα για την εργατική τάξη όλου του κόσμου, έτσι οι ιμπεριαλιστές συνασπίστηκαν για να την καταπνίξουν.

Η Ελλάδα συμμετείχε με το Α’ Σώμα Στρατού, αποτελούμενο από τρεις μεραρχίες, με 23.351 στρατιώτες.

100 χρόνια από την ελληνική επέμβαση στην Ουκρανία

Ο Ελληνικός Στρατός άφησε στα πεδία των μαχών 141 νεκρούς. Η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου είχε συμμετοχή σε όλα αυτά.

Στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ιμπεριαλιστές, για τα ανταλλάγματα της Ελλάδας από τη συμμετοχή της, ο Γάλλος πρωθυπουργός Κλεμανσώ δήλωσε:

«Η Γαλλία θα λάβη πρωτοβουλίαν επί εδαφικής επεκτάσεως της Ελλάδος εις Θράκην και ότι εκθύμως θα υποστηρίξη αύτη πάσαν υπέρ της Ελλάδος λύσιν του ζητήματος της Σμύρνης, αν προταθή υπό της Αγγλίας ή της Αμερικής».

Ο Ελ. Βενιζέλος ευρισκόμενος στο Λονδίνο απάντησε ως εξής:

«Παρακαλώ δηλώσατε Πρωθυπουργώ και Υπουργώ Εξωτερικών (Γαλλίας) ότι ο ελληνικός στρατός είνε εις την διάθεσίν των και δύναται να χρησιμοποιηθή διά κοινόν αγώνα πανταχού όπου αποστολή του ήθελε κριθή αναγκαία».

Η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου είχε συνδέσει τη συμμετοχή της στην επέμβαση στην Ουκρανία με την επίτευξη «εθνικών στόχων», προβάλλοντας το σύνθημα:

«Ο δρόμος για την Μικρά Ασία περνά από την Ουκρανία».

(Visited 83 times, 1 visits today)
Back2Top