18ο Συνέδριο ΚΚΕ

Η Πολιτική Απόφαση  για τον Σοσιαλισμό που γνωρίσαμε τον 20ό αιώνα με επίκεντρο την ΕΣΣΔ – 18ο Συνέδριο ΚΚΕ

Η Απόφαση θα χωριστεί σε 10 ενότητες για πιο εύκολη κι ουσιαστική μελέτη των θέσεων του κόμματος.

Συμπεράσματα από τη Σοσιαλιστική Οικοδόμηση

Διαβάστε εδώ το 1ο Μέρος, το 2ο, το 3ο, το 4ο, το 5ο, το 6ο, το 7ο, το 8ο,

Εκτιμήσεις από τη Σοσιαλιστική Οικοδόμηση

Μέρος 9ο και ο Επίλογος

Ολόκληρη την Απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε κι εδώ

(Visited 403 times, 1 visits today)
Back2Top