Print Friendly, PDF & Email

Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας (Μέρος 1ο)

Αναφορά στις εργασίες της 7ης Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), από τις 5 έως τις 7 Ιανουαρίου 2021 στο 8ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας (WPK), ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για την ανάπτυξη της επανάστασης.

Ο Kim Jong Un, πρόεδρος του WPK, πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ) και ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ, συνέταξε την έκθεση σχετικά με τις εργασίες της ΚΕ.

Κιμ σβήσε το κερί
Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας

Η έκθεση σχετικά με το έργο της ΚΕ είναι ένα μεγάλο πρακτικό πρόγραμμα, καθώς παραδέχεται τους υποκειμενικούς και αντικειμενικούς παράγοντες που περιορίζουν την πρόοδο και τα σοβαρά λάθη υπό τις επικρατούσες εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις, και υποδεικνύει σαφή καθήκοντα και μέσα για την καινοτομία του συνολικού έργου του Κόμματος και του κράτους και την μετάβαση του σοσιαλιστικού σκοπού στο επόμενο στάδιο της νίκης.

Η έκθεση σχετικά με τις εργασίες της 7ης ΚΕ της WPK αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

  1. Επιτεύγματα της υπό εξέταση περιόδου
  2. Για μια εποικοδομητική ανάπτυξη στην Σοσιαλιστική Οικοδόμηση
  3. Για την ανεξάρτητη επανένωση της χώρας και την ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων
  4. Για την ανάπτυξη των κομματικών εργασιών

Η ΚΕ έλαβε εγκαίρως μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος, πραγματοποιώντας τακτικά σημαντικές συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, και κινητοποίησε ολόκληρο το Κόμμα, το κράτος και όλους τους ανθρώπους στην εφαρμογή τους, σημειώνοντας μεγάλα επιτεύγματα.

Η έκθεση επεσημαίνει και σοβαρά λάθη στο έργο πολλών τομέων, μεταξύ των οποίων και στο οικονομικό επίπεδο, αλλά αυτά ήταν αποκλίσεις που έγιναν στο στάδιο της νέας ανάπτυξης της πορείας της σοσιαλιστικής προοπτικής και προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με σοφία και προσπάθεια.

1. Επιτεύγματα της τελευταίας περιόδου

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο πρώτο κεφάλαιο της έκθεσής του εξέτασε τα επιτεύγματα του Εργατικού Κόμματος (WPK) και του κορεατικού λαού.

To WPK διοργάνωσε και διεξήγαγε έναν αδιαμφισβήτητο αγώνα για να μετατρέψει κάθε εμπόδιο σε μεγάλη νίκη τα τελευταία 5 χρόνια από το 7ο συνέδριο του Κόμματος, και αυτή η πορεία μπορεί να χαρακτηριστεί από το γεγονός ότι άνοιξε μια εποχή νέας ανάπτυξης, μια εποχή της αρχής «πρώτα το κράτος».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η εποχή της αρχής «πρώτα το κράτος» είναι μια νέα εποχή αυτοσεβασμού και ευημερίας, η οποία γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του WPK για τον λαό και της αποφασιστικής ανοικοδόμησης της δικής του δύναμης, αντιμετωπίζοντας τολμηρά κάθε είδους ιστορικές προκλήσεις, ως αποτέλεσμα του αγώνα για την αξιοπρέπεια και τη θέση του κράτους.

Η έκθεση, πρώτον, επανεξέτασε τις επιτυχίες που σημειώθηκαν στην ενσωμάτωση των πολιτικών που βασίζονται την αρχή «πρώτα ο λαός».

Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας

H μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων 5 ετών εφαρμογής των αποφάσεων του 7ου συνεδρίου ήταν ότι η ιδεολογικοπολιτική δύναμη, η πρώτη κινητήρια δύναμη της επανάστασης, αυξήθηκε ριζικά.

Στην υπό εξέταση περίοδο, η ΚΕ πέτυχε αξιοσημείωτες επιτυχίες στην εδραίωση της αποφασιστικής ενότητας του Κόμματος και του λαού και στην οικοδόμηση της κινητήριας δύναμης του σοσιαλιστικού στόχου στην ενίσχυση του ρόλου της, προωθώντας την σθεναρά και με συνέπεια.

«Τα πάντα για τον λαό και τα πάντα βασίζονται σε αυτόν!»

αυτός ήταν ο πυρήνας πάνω στην οποία η ΚΕ ενήργησε γρήγορα χωρίς να υπάρχει ούτε ίχνος εκτροπής ή ελάχιστης παραχώρησης.

Η ΚΕ, ενώ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της αρχής «πρώτα ο λαός» μέσω των δραστηριοτήτων του Κόμματος και του κράτους, συνέχισε αδιάλειπτα τον αγώνα για την εξάλειψη κάθε είδους αντιλαϊκών παραγόντων που θέτουν εμπόδια στην υλοποίησή της.

Στην έκθεση αναλύεται η συνεπής επιθετική πολιτική της ΚΕ για την εξασφάλιση της αρχής «πρώτα ο λαός».

Αυτό που είχε ιδιαίτερη σημασία στις εργασίες της ΚΕ για την εδραίωση της ιδεολογικοπολιτικής θέσης ήταν ότι διεξήγαγε πιο εντατικά την εκπαίδευση στις επαναστατικές παραδόσεις, όπως απαιτείται από την περίοδο της ανάπτυξης του επαναστατικού σκοπού του Juche.

Είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες, ότι η ΚΕ θέσπισε ένα τέτοιο κλίμα για όλο το Κόμμα και το σύνολο της κοινωνίας, εξοπλίζοντας με τις μεγάλες επαναστατικές παραδόσεις που δημιουργήθηκαν στο όρος Paektu, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόοδο στο αδιαμφισβήτητο πολεμικό πνεύμα που επέδειξαν οι αντάρτες κατά της ιαπωνικής κατοχής, και έτσι εξασφάλισαν ότι η διάθεση των Κορεατών επαναστατών κληρονομείται σθεναρά.

Η ΚΕ πραγματοποίησε έγκαιρες και δυναμικές πολιτικές δραστηριότητες για να ενημερώσει τα μέλη του Κόμματος και το λαό για τις απαιτήσεις της κατάστασης, τις προθέσεις του Κόμματος και τα επαναστατικά καθήκοντα και να τους κινητοποιήσει δυναμικά.

Η δύναμη της πολιτικής που βασίζεται στην αρχή «πρώτα ο λαός» για την ενεργοποίηση της κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης της επανάστασης στις καρδιές των ανθρώπων, εκφράστηκε με συμπυκνωμένο τρόπο για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η πνευματική δύναμη και η δημιουργικότητα του λαού για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της νέας κατάστασης.

Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας
Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας

Κατά την εφαρμογή της γραμμής και των πολιτικών του, το Κόμμα διατήρησε σταθερά την αρχή της εκτέλεσης όλης της παραγωγής και της οικοδόμησης, σεβόμενο παράλληλα τις επείγουσες απαιτήσεις του λαού για τη ζωή του και την βούλησή του, θέτοντας ως κριτήριο πάνω από όλα την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση από αυτόν.

Κατέβαλε επίσης ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταστήσει σαφές σε όλες τις οργανώσεις του Κόμματος και τα εθνικά θεσμικά όργανα το πνεύμα αφιέρωσής τους στον λαό.

Σημαντικό μέρος της πολιτικής «πρώτα ο λαός» ήταν πως η ΚΕ έκανε τον Λαϊκό Στρατό να εκτελέσει το καθήκον του ως κύρια δύναμη της εθνικής άμυνας που προστατεύει σθεναρά τη χώρα όχι μόνο από στρατιωτικές αλλά και από αιφνίδιες μη στρατιωτικές απειλές.

Η ΚΕ είχε επιτυχίες στην ένωση της κοινωνίας μας ως μεγάλης οικογένειας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι οργανώσεις του Κόμματος θα βοηθήσουν ειλικρινά τους ανθρώπους στις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της ζωής και θα τους οδηγήσουν σε μια αξιόλογη ζωή.

Χάρη στην πολιτική «πρώτα ο λαος», την πλήρη εμπιστοσύνη, αφοσίωση, επιβράβευση και δέσμευση, η πολιτική και ιδεολογική θέση της επανάστασής μας παγιώθηκε σταθερά, δημιουργώντας μια αξεπέραστη δύναμη που μπορεί να συντρίψει κάθε εμπόδιο και πρόκληση, ενώ παρουσιάστηκαν πλήρως τα πλεονεκτήματα κι η ζωτικότητα του κορεατικού σοσιαλισμού με επίκεντρο τις μάζες.

Η έκθεση τονίζει ότι πρόκειται για μια πολύτιμη φιλοσοφία που αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες και να εκτελεστούν τα τεράστια καθήκοντα για τη σοσιαλιστικη οικοδόμηση παρά την όποια σοβαρή κατάσταση και τις λανθάνουσες ελλείψεις, εάν επιδιωχθεί διεξοδικά η πολιτική που βασίζεται στην αρχή «πρώτα ο λαός».

Ο Ανώτατος Ηγέτης επανεξέτασε τα επιτεύγματα του Κόμματος και του λαού στον αγώνα για την ενίσχυση της δικής του εξουσίας.

Γιατί δεν πάτε στη Βόρεια Κορέα; – 6 λόγοι που θα θέλατε να γίνουμε ΛΔΚ
Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας

Ο αγώνας του Κόμματος και του κορεατικού λαού για την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στο 7ο Συνέδριο ήταν ένα θετικό βήμα για την προετοιμασία ενός νέου δρόμου σοσιαλιστικής οικοδόμησης, συντρίβοντας τις πολυάριθμες δυσκολίες και κρατώντας την αυτοπεποίθηση ως σανίδα του αυτοσεβασμού και της αυτοανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του Κόμματος για την αυτονομία εξελίχθηκε σε μια στρατηγική επιθετικής μετατροπής των κυρώσεων από τις εχθρικές δυνάμεις σε μια χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση της ικανότητας αυτοανάπτυξης και της εσωτερικής κινητήριας δύναμης, σε μια πολιτική γραμμή που θα πρέπει να ακολουθείται συνεχώς κατά την διάρκεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

Εν μέσω του παλλαϊκού αγώνα για την ενίσχυση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, η αυτοπεποίθηση εξελίχθηκε σε εθνικό χαρακτηριστικό της Κορέας του Juche και του μαχητικού πνεύματος της κορεατικής επανάστασης.

Αν κι η ανάπτυξη της οικονομίας δεν κατάφερε να επιτύχει τους αναμενόμενους στόχους, μπήκαν τα θεμέλια για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τις δικές μας προσπάθειες, ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας:

Η μεγαλύτερη από αυτές τις επιτυχίες είναι ότι διατηρήθηκε η ραχοκοκαλιά της αυτοσυντηρούμενης εθνικής οικονομίας, της σοσιαλιστικής οικονομίας, η οποία αποτελεί την υλική βάση της ύπαρξης και της σωτηρίας του δικού μας τρόπου σοσιαλισμού.

Η ΚΕ δημιούργησε νέες δυνατότητες για την αναπροσαρμογή και την ανάπτυξη της οικονομίας συνολικά, λαμβάνοντας επαναστατικά μέτρα για την ενίσχυση του ενοποιημένου προσανατολισμού και της στρατηγικής διαχείρισης του κράτους στην οικονομία και διασφαλίζοντας ότι οι σοσιαλιστικές αρχές τηρήθηκαν πλήρως στον οικονομικό τομέα.

Το Κόμμα έδωσε σημασία στον τομέα των κατασκευών ως σημαντικό πολιτικό έργο για την εθνική ενοικοδόμηση και την καθοδήγηση του λαού στον σοσιαλιστικό πολιτισμό, και άλλαξε αξιοσημείωτα την εμφάνιση της χώρας επιταχύνοντας δυναμικά τις κατασκευαστικές εργασίες.

Ο γεωργικός τομέας έδωσε μεγάλη ώθηση για επιστημονική καλλιέργεια υψηλής απόδοσης παρά τη διαρκή ξηρασία, τις πλημμύρες και κάθε είδους ελλείψεις, επιφέροντας έτσι πρωτοφανή αύξηση της παραγωγής σιτηρών.

Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη μεταλλουργία και τη χημική βιομηχανία, τους δύο πυλώνες που στηρίζουν την ανεξάρτητη οικονομία, καθώς και σειρά επιτευγμάτων στις τεχνικές προετοιμασίας και στη δημιουργία θεμελίων για τη στήριξη των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας άνθρακα, των σιδηροδρομικών μεταφορών και της τηλεματικής.

Τα μεγάλα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις στον τομέα της ελαφριάς βιομηχανίας αναβαθμίστηκαν για να εξασφαλίσουν δυνατότητες για αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών ενώ στον τομέα της αλιείας μπήκαν οι βάσεις για την αύξηση της παραγωγής.

Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας
Έκθεση του Κιμ Γιονγκ Ουν στο 8ο Συνέδριο του Ε.Κ. Κορέας

Εν μέσω της πανεθνικής – παλλαϊκής εκστρατείας για την αύξηση των δασικών πόρων της χώρας, πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια δασών φυτεύτηκαν πρόσφατα και παρασχέθηκαν τα μέσα για τη δάσωση και τη διατήρηση των υδάτων, την προστασία της γης και του περιβάλλοντος και την αστική διαχείριση.

Στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, εκτελέστηκαν σημαντικά σχέδια και έγιναν κι άλλες επιτυχίες και εφευρέσεις επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για την καινοτομία του διδακτικού περιεχομένου και των μεθόδων και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών.

Οι υλικές και τεχνικές βάσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας ενισχύθηκαν περαιτέρω και ένα καλά ρυθμισμένο σύστημα εργασίας δημιουργήθηκε στον τομέα της υγιεινής και της καταπολέμησης των επιδημιών μέσω της προληπτικής εκστρατείας κατά των επιδημιών έκτακτης ανάγκης και τον έλεγχο των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας.

Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να δοθεί επιστημονική βάση στον αθλητισμό ώστε να ενισχυθεί ο ζήλος για την άθληση, ενώ προωθήθηκε έργο για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος πρόληψης καταστροφών και διαχείρισης κρίσεων καθιστώντας έτσι δυνατή την ευέλικτη αντιμετώπιση κάθε είδους φυσικών καταστροφών.

Συνεχίζεται με το 2ο Μέρος

Με πληροφορίες από Rodong και Guernica.eu

Επιμέλεια: Ροβεσπιέρος

(Visited 520 times, 1 visits today)