Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ

Η Πολιτική Απόφαση από το 20ο Συνέδριο του ΚΚΕ χωρισμένη σε 6 θεματικές ενότητες για εύκολη και πιο ουσιαστική μελέτη των θέσεων του κόμματος…

Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ

1ο Μέρος: Η σημερινή διεθνής πραγματικότητα – Τα καθήκοντα ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο.

2ο Μέρος: Η θέση του ΚΚΕ για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ – Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την ιδεολογική αντιπαράθεση.

3ο Μέρος: Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την ανασύνταξη του Εργατικού Κινήματος – Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την Κοινωνική Συμμαχία.

Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ
Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ

4ο Μέρος: Ο ρόλος του ΚΚΕ στο Εργατικό–Λαϊκό Κίνημα – Για την κομματική οικοδόμηση του ΚΚΕ.

5ο Μέρος: Κόμμα ικανό να καθοδηγήσει την ΚΝΕ – Για τη δουλειά των καθοδηγητικών οργάνων του ΚΚΕ.

Επίλογος: Τα καθήκοντα του ΚΚΕ στο διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα – Για τα οικονομικά του ΚΚΕ – Δραστηριότητες ως το 21ο Συνέδριο.

Ολόκληρη την πολιτική απόφαση από το 20ο συνέδριο του ΚΚΕ μπορείτε να την δείτε κι εδώ.

Ροβεσπιέρος

(Visited 279 times, 1 visits today)