Ο Τρότσκι και το ρεύμα του Τροτσκισμού

Ξεκινάμε μια σειρά 5 άρθρων όπου θα αναλύσουμε το ρεύμα του τροτσκισμού, όπως εμφανίστηκε ιστορικά μέσα στο εργατικό κίνημα. Κι αυτό επειδή:

α) Η προβολή του Τρότσκι από τους μηχανισμούς του συστήματος, συνοδεύεται από αντιιστορικές επιθέσεις στα πρόσωπα των Στάλιν – Λένιν με άξονα το μηδενισμό της πορείας οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και

Ο Τρότσκι και το ρεύμα του Τροτσκισμούβ) Μια σειρά από ομάδες στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, που έχουν αναφορές στον Τρότσκι, αναπτύσσουν δράση σε χώρους νεολαίας, ιδιαίτερα σε σχολεία και σε πανεπιστήμια.

Η οργανωμένη δύναμη τέτοιων ομάδων δεν τις κάνει υπολογίσιμη δύναμη στο κίνημα, ωστόσο αποτελούν φορείς που με «επαναστατικό» προσωπείο αναπαράγουν αστικές ή οπορτουνιστικές απόψεις.

Ο Τρότσκι και το ρεύμα του Τροτσκισμού

Μέρος 1ο – Η διαμόρφωση του Τροτσκισμού ως οπορτουνιστικού ρεύματος

Μέρος 2ο – Η αντιπαράθεση με τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους μετά την επανάσταση

Μέρος 3ο – Σύντομο ιστορικό του Τροτσκισμού στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου

Μέρος 4ο – Ο Τροτσκισμός σήμερα

Μέρος 5ο – Κριτική παρουσίαση κοινών χαρακτηριστικών Τροτσκιστικών ομάδων

(Visited 194 times, 1 visits today)
Back2Top